Tour de l'Oise Div2 Saison 1

Voir aussi : Tour de l'Oise et Division 2 Saison 1

1 Mercarona Jesús TEAM VILLAGOSIA 4h26m25s 50 24000€
2 Plantard Dorian Cofidis 0s 45 20000€
3 Garnier Warren TEAM VILLAGOSIA 0s 42 17600€
4 Galvez Belisario Euskadi 0s 40 24000€ (8000€)
5 Gil Enzo Euskadi 0s 38 21600€ (7200€)
6 Baptista Eladio Euskadi 0s 36 13600€
8 Dalgarrondo Teodoro TEAM VILLAGOSIA 0s 34 12800€
9 Dinkelmann Max TEAM VILLAGOSIA 0s 32 18400€ (6400€)
10 Fuentes Héctor Euskadi 0s 30 16800€